Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: AS Období: 2013 - 2016 Grantor: GACR
Rozhodování cíleně volí akce ve shodě s danou znalostí a preferencemi. Ač by se normativně mělo za neurčitosti vždy rozhodovat bayesovsky (maximalisovat očekávaný užitek), často tomu tak není díky nedokonalosti rozhodujících účastníků, kteří věnují rozhodovací úloze omezenou pozornost.
Oddělení: AS Období: 2013 - 2016 Grantor: GACR
Oddělení: ZOI Období: 2013 - 2015 Grantor: GACR
V posledních letech sledujeme významný nárůst možností snímat a distribuovat digitální video. Současně je ale k dispozici řada výkonných programů pro úpravu videa a tak vyvstává otázka jak je publikované video autentické. Problém autenticity je zásadní zvláště při důkazovém řízení v soudnictví pomocí video záznamů nebo při posuzování věrohodnosti informací v médiích.
Oddělení: ZOI Období: 2013 - 2016 Grantor: GACR
Našim cílem je řešit jeden ze základních problémů ve zpravování obrazu, kterým je rekonstrukce originálního obrazu z degradovaných měření. Hlavní zdroj degradace je konvoluci s neznámým jádrem. V takovém případě se jedná o problém slepé dekonvoluce, který patří mezi spatně podmíněné inverzní úlohy.
Oddělení: MTR Období: 2013 - 2016 Grantor: GACR
Formální systémy (ne)klasických logic jsou zásádní pro mnohé oblasti informatiky. Jsou ceněny pro svou deduktivní povahu, universalitu, přenositelnost a široké možnosti, které plynou z jejich precizních matematických základů. Jednotný přístup založený na teorii abstraktní algebracké logiky hluboce přispívá ke studiu této široké rodiny logických systémů.
Oddělení: MTR Období: 2013 - 2015 Grantor: GACR
Cílem projektu je vyvinout spolehlivé, teoreticky podložené, simulační nástroje pro popis procesů poškození v oblasti malých deformací v kvazikřehkých materiálech způsobených mechanickými účinky a transportem tepla a vlhkosti. Bude provedena analýza existujících kontinuálních modelů.
Oddělení: ZOI Období: 2013 - 2015 Grantor:
Automatické zpracování mikroskopických snímků umožňuje (oproti manuálnímu zpracování lidským operátorem) lépe a efektivněji zpracovat a obsáhnout velké množství informací uložených v pořízených snímcích. Při počítačovém zpracování časosběrných snímků je potřeba segmentovat buňky od pozadí, určit jejich přesné hranice a sledovat jejich pohyb.
Oddělení: ZOI Období: 2013 - 2015 Grantor:
Digital image acquisition is often accompanied with its degradation by blur (out-of-focus, motion etc.) and noise. In many cases, the degradation process can be modeled by convolution g=u*h+n where g denotes the acquired image, u the original image, h the convolution mask (blur), and n random noise. The goal of deconvolution is to recover the original image based on the observed image.
Oddělení: MTR Období: 2013 - 2014 Grantor: MSMT
Cílem projektu je pokračovat v dlouholeté spolupráci mezi pražským a vídeňským pracovištěm na aplikaci teorie her v oblasti fuzzy logik.
Oddělení: Období: 2013 - 2016 Grantor: GACR
Project deals with novel advanced methods for global analysis and control design for decomposed strongly nonlinear state space dynamical models with complex interactions of their components. Focus will be made on multivalued uncertain dynamical systems, especially the multivalued systems class that might be called as the "systems of systems".
Oddělení: AS Období: 2013 - 2015 Grantor: MSMT
Cílem projektu je vytvořit nový typ monitoru celkového stavu řídicího systému založeného na hierarchickém vyhodnocování stavu jeho jednotlivých komponent. Princip řešení spočívá v kombinaci matematického vyjádření vnitřních vztahů systému s apriorní informací o spolehlivosti jeho komponent při využití konzistentního pravděpodobnostního přístupu.
Oddělení: ZOI Období: 2013 - 2015 Grantor: AV_IP
Oddělení: ZS Období: 2012 - 2015 Grantor: FG
The overall objective is to develop advanced packaging for power supply components and new generation memory systems having application on Electric and ICE propelled vehicles. One of the main challenges of the introduction of the electronic systems in the automotive, in particular for electrified vehicles, is the reliability and the availability of the power supply systems, which must assure the
Oddělení: ZOI Období: 2012 - 2016 Grantor: MPO
Hlavním účelem projektu je napomoci českým geodetickým firmám využít progresivních měřicích a zobrazovacích technologií založených na pozemním radarovém snímání. Tyto technologie, označované jako SAR (Synthetic Aperture Radar), příp. InSAR (Interferometric SAR), umožňují monitorovat a analyzovat deformace důležitých, rizikových stavebních objektů nebo přírodních útvarů a lokalit jako jsou např.

Stránky