Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení zpracování obrazové informace

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
286581419
Publikace ÚTIA: 
seznam

Oddělení ZOI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti zpracování obrazové informace a rozpoznání vzorů. Vývoj metod a aplikací je zaměřen převážně na oblast biomedicíny, na dálkový průzkum Země, na astronomii a na ocharnu kulturního dědictví (restaurování umění).

Hlavní témata výzkumu
  • rozpoznávání objektů na základě jejich invariantního popisu
  • registrace a fúze několika obrazů téže scény pořízené v různé době, různými senzory a/nebo z různých míst za účelem získání informace vyšší kvality
  • teorie momentových invariantů - rotační invarianty, afinní invarianty, konvoluční invarianty a jejich kombinované verze
  • obnova poškozených snímků - vícekanálová slepá dekonvoluce, odšumování se současným zachováním hran, zvýšení kontrastu a barevné úpravy
  • forenzní analýza obrazové informace - detekce nepovolených úprav obrazu
08.02.2017 - 12:55

Detaily

Ing. Michal Bartoš Ph.D.
RNDr. Jan Blažek Ph.D.
Mgr. Adam Dominec
Ing. Šimon Greško
Ing. Vít Hanousek
Mgr. Adam Harmanec
Ing. Jan Havrlant Ph.D.
Ing. Jan Kamenický Ph.D.
Mgr. Tomáš Karella
Ing. Tomáš Kerepecký
Mgr. Jaroslav Knotek
Ing. Václav Košík
RNDr. Jan Kotera Ph.D.
RNDr. Zuzana Kovaříková
RNDr. Matěj Lébl
Ing. Babak Mahdian Ph.D.
Ing. Adam Novozámský Ph.D.
Kateřina Obadalová
Ing. Stanislav Saic CSc.
Dr. Ing. Jan Schier
RNDr. Michal Šorel Ph.D.
Dr. Ing. Lubomír Soukup
Doc. Ing. Filip Šroubek Ph.D. DSc.
Ing. Tomáš Suk Ph.D. DSc.
Jana Švarcová
Ing. Milan Talich Ph.D.
Doc. RNDr. Barbara Zitová Ph.D.
Období: 2021 - 2024
The project aims at developing a conceptually novel approach to inverse problems by proposing a unified theory of invariants to integral transformations using projection operators, and applying it to image restoration and classification problems in biomedical imaging and robotics.
Období: 2020 - 2021
Řešení automatické analýzy spadu v úlech za účelem detekce Varroa pomocí metod digitálního zpracování obrazu
Období: 2020 - 2022
The main objective of the project is to develop a dairy cow health control system, the ultimate goal of which would be to significantly reduce the use of antibiotics in the treatment and prevention of infectious mammary gland inflammation. Sub-goals: - Design a system of continuous microbiological diagnostics on dairy farms - Monitor the health and economic benefits of consistently applyi
Období: 2019 - 2022
Hlavním účelem projektu je poskytnout nový nástroj pro rychlou a relativně levnou kontrolu velkého počtu mostních konstrukcí tvořících kritickou infrastrukturu, kterou je nutné sledovat z hlediska bezpečnosti jejich provozu.
Období: 2019 - 2021
The aim of the VKG 3.0 project is a new system for the diagnosis of vocal disorders, consisting of a new type of multi-line video camera and data processing software.
29.09.2022
The President’s Award of the Czech Science Foundation was given to Filip Šroubek for outstanding achievements in the GA...
27.06.2021
Jitka Kostková, a former Ph.D student of Jan Flusser, was awarded by the Antonín Svoboda Award  2020 for the best Ph.D...
01.05.2021
ZOI team Adam Novozámský, Aleš Zita, and Barbara Zitová were awarded the Best Paper 2020 in the category Basic Science...
26.11.2020
Ve čtvrtek 26.11. 2020 středoškoláci - stážisté programu Otevřená věda - představili výsledky své práce na konferenci...
27.06.2020
Jitka Kostkova, a PhD student of Jan Flusser, has won the prestigeous Joseph Fourier Prize in Computer Science for her...
16.10.2019
Jan Kotera and Filip Šroubek from the Dept. of Image Processing (ZOI), and D. Rozumny and J. Matas from the Czech...
18.06.2018
Článek Spectral Imaging and Archival Data in Analysing Madonna of the Rabbit Paintings by Manet and Titian jehož...
09.12.2016
9. prosince 2016 byl na ceremoniálním vyhlášení výsledků v prostorách Senátu Parlamentu České republiky oceněn hlavní...
30.11.2015
Zuzana Bílková, Ph.D. student in the Dept. of Image Processing (ZOI), received the first price in the Cisco Outstanding...
14.10.2015
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. převzal diplom s titulem "doktor věd" z rukou předsedy AV ČR během slavnostního...
09.03.2015
Jan Kotera, Ph.D. student z oddělení zpracování obrazu (ZOI), obdržel cenu Best Student Paper na konferenci IS&T/...
27.08.2013
Jan Kotera, Ph.D. student in the Dept. of Image Processing, received an award for outstanding contribution at the 15th...
27.08.2013
Jan Kotera, Ph.D. student na oddělení zpracování obrazu, spolu s Filipem Šroubkem a Peyman Milanfarem získali ocenění (...
05.06.2013
The President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award for 2013 to promising young...
05.06.2013
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v...
02.08.2012
Cyril Hὅschl, a Ph.D. student in Dept. of Image Processing, was awarded the Innovation Award given by The International...
08.06.2008
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...
25.06.2007
Za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu obdržel ocenění 26. června 2007 ve vile Lanna autorský tým (...
28.02.2007
V roce 2007 byla udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 prof. Ing. Janu Flusserovi, DrSc. za projekt - Fúze...
31.05.2006
Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2006 Ing. Filip Šroubek, Ph.D. z Ústavu teorie informace a...
31.12.2005
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...
30.06.2003
Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získala v roce 2003 RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. z Ústavu teorie informace a...
31.12.2001
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...