Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení adaptivních systémů

Zástupce vedoucího: 
Mail: 
Telefon: 
266052061
286890420
Publikace ÚTIA: 
seznam

Logo of DAS

Oddělení Adaptivních systémů se zaměřuje na výzkum a návrh rozhodovacích systémů, které mění své chování v reakci na chování okolního prostředí. Tato zásadní schopnost adaptovat se zvyšuje efektivnost těchto systémů. Desetiletí výzkumu přinesla řadu koncepčních, teoretických, algoritmických, softwarových a aplikovaných výsledků. Cílem nových výzkumných projektů je rozšíření použitelnosti klasických metod na složitější problémy, případně vývoj zcela nových postupů.

Zkušenosti oddělení AS jsou využívány při řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů podporovaných grantovými agenturami i soukromými zdroji. Společným jmenovatelem projektů je vytváření teorie respektující omezenost dostupných výpočetních zdrojů. Tento koncepční problém složitosti je společný pro všechny sledované aplikační oblasti, které zahrnují řízení dopravy pomocí signalizace, řízení technologických procesů, radiační ochranu, nukleární medicínu, analýzu finančních dat, elektronickou demokracii, atd. Zvyšující se složitost řešených problémů je hlavní motivací pro výzkum decentralizovaného řízení rozsáhlých systémů a normativní rozhodování s mnoha účastníky.

 

Pocta zesnulým členům Oddělení adaptivních systémů

02.05.2024 - 14:40

Detaily

19.04.2024
Inspirativní prostředí pro pravidelná setkání nejen mladé vědecké generace, kde můžete sdílet své nápady a myšlenky. ...
Ing. Lubomír Bakule CSc.
Ing. Květoslav Belda Ph.D.
Ing. Josef Böhm CSc.
Ing. Antonie Brožová
Doc. Ing. Kamil Dedecius Ph.D.
Dr. Siavash Fakhimi Derakhshan Ph.D.
Bc. Aleksej Gaj
Doc. Ing. Tatiana Valentine Guy Ph.D.
Ing. Jitka Homolová Ph.D.
Ing. Adam Jedlička
RNDr. Ladislav Jirsa Ph.D.
Ing. Miroslav Kárný DrSc.
Ing. Lenka Kuklišová Pavelková Ph.D.
Bc. Soňa Molnárová
Ing. Petr Pecha CSc.
Ing. Pavel Píša Ph.D.
Štěpán Pressl
Ing. Marko Ruman
Prof. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
Ing. Ondřej Tichý Ph.D.
Ing. Petr Zagalak CSc.
Období: 2024 - 2026
Quantification of sources of atmospheric pollutants is crucial for regulatory purposes as well as for atmospheric science in general. Due to many physical limitations in observation and modeling, the existing methodologies have many simplifying assumptions, e.g. linear observation model or uncorrelated emission values, which cause inevitable bias in pollutant estimates.
Období: 2022 - 2026
The aim of the project is to promote understanding of complex interactions and the dynamics of decision making (DM) under complexity and uncertainty. The theory under consideration should be applicable to dynamic DM and interaction within a flat structure without any coordination. It will support modelling a living agent acting within a complex network of interacting heterogeneous agents.
Období: 2020 - 2022
Blind inverse problems (i.e. inverse problems with unknown parameters of the forward model) are well studied for models with uniform grids, such as blind image deconvolution or blind signal separation. Recently, new methods of learning of non-linear problems with differentiable nonlinearities (i.e.
Období: 2018 - 2021
The proposed project aims to contribute to theoretical and algorithmic development of cooperation and negotiation aspects while respecting agent imperfection and deliberation. The targeted solution should be applicable to decentralised dynamic DM under complexity and uncertainty. It will support a single agent acting within a network of strategically interacting agents.
Období: 2018 - 2020
Optimální zpracování distribuované znalosti je klíčové pro strojové učení, zpracování signálů a řízení. Vyžadují jí sítě čidel, chytrých prostředí, autonomní agenti i distribuované infrastruktury (shluky, internet) sloužící internetu věcí. Uzly mohou komunikovat pomocí částečně popsaných pravděpodobnostních distribucí (momenty, atp).
Ing. Antonie Brožová
Ing. Adam Jedlička
Ing. Zdenek Junek
Ing. Marko Ruman
Ing. Tereza Siváková
Ing. Vít Škvára
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta informačních technologií ČVUT
The GAMENET Conference 2019 , 21.11.2019
The aim of this event concluding the second year of COST Action European Network for Game Theory GAMENET is to present, discuss and share the progress on research made in the working groups of GAMENET:
NIPS 2016 Workshop , 09.12.2016
An international workshop in conjunction with the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016)IMPERFECT DECISION MAKERS: ADMITTING REAL-WORLD RATIONALITYDecember 9, 2016, Barcelona, Spain
ECML Workshop on Scalable Decision Making: Uncertainty, Imperfection, Deliberation , 23.09.2013
An international workshop in conjunction withthe European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD 2013)Scalable Decision Making: Uncertainty, Imperfection, Deliberation (...
NIPS Workshop Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers , 16.12.2011
more info: www.utia.cz/NIPSHomeYou are invited to participate in the NIPS Workshop DECISION MAKING WITH MULTIPLE IMPERFECT DECISION MAKERS in conjunction with the 25th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, which is...
NIPS Workshop Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers , 10.12.2010
more info: www.utia.cz/NIPSHome NIPS Workshop DECISION MAKING WITH MULTIPLE IMPERFECT DECISION MAKERS at the 24th Annual Conference on Neural Information Processing Systems successfully took place. The Workshop proceedings can be found...
10th International PhD Workshop, Young Generation Viewpoint , 22.09.2009
10th International PhD Workshop, Young Generation Viewpoint took place. Presentations from this workshop are on http://as.utia.cas.cz/phd2009.
08.06.2023
Dne 6. června 2023 na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU přednesl náš kolega Václav Šmídl...
24.11.2022
V soutěži o nejlepší publikaci ÚTIA zvítězily dva články autorů z oddělení Adaptivních systémů.1. místo v kategorii ...
19.06.2019
Třiadvacet výrazných vědeckých talentů letos získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho. Mezi...
04.03.2019
Ing. Lubomír Bakule, CSc. byl jmenován emeritním pracovníkem ÚTIA AV ČR, za jeho přínos k rozvoji ústavu a vědního...
18.05.2015
Předseda Akademie věd ČR udělil na základě doporučení komise prémii Otto Wichterleho pro rok 2015 mladým nadějným...
03.12.2014
Odborná porota 7. celoškolského ročníku Rektorysovy soutěže v aplikované matematice pořádaněho Katedrou matematiky, FSv...
27.09.2013
Článek Decentralized control and communication L. Bakuleho byl vyhodnocen službou ScienceDirect jako jeden z 25...
09.11.2012
Česká společnost pro ochranu pře zářením udělila cenu pro nejlepší práci madých autorů v oblasti ochrany před...
24.02.2012
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. a Česká nukleární společnost ocenily disertační práci s názvem "Application of...
29.09.2011
The 2011 Outstanding Statistical Application Award of American Statistical Association has been presented to Miroslav...
28.09.2011
Miroslav Kárný and his co-authors A.Raftery (University of Washington) and P.Ettler (Compureg s.r.o.) were selected to...
09.12.2010
Společnost Siemens a Fórum průmyslu a VŠ vyhlásili 13. ročník soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské...
23.06.2010
Podstatou patentu je robotické zařízení resp. jeho konstrukční uspořádání založené na paralelní kinematické konfiguraci...